Privacy Statement en Disclaimer
PRIVACY - STATEMENT

De Apeldoornse Kynologen Club (AKC) zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, verhuren, verhandelen of verstrekken voor doeleinden buiten het werkgebied van de Apeldoornse Kynologen Club. Verstrekte persoonsgegevens, welke via deze site verzameld worden, worden uitsluitend gebruikt om geregistreerde leden te informeren. Gegevens worden uitsluitend gebruikt indien er hiervoor nadrukkelijk toestemming is verleend.


Automatisch gegenereerde informatie
De Apeldoornse Kynologen Club verzamelt automatisch gegenereerde informatie tijdens het bezoek aan onze websites. Deze informatie bestaat onder meer uit het IP-adres (nummer van de computer dat het mogelijk maakt computers te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), de pagina’s die bezocht worden en de startpagina van het bezoek. Deze automatisch gegenereerde informatie wordt gebruikt voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken.

Bescherming persoonlijke informatie
De Apeldoornse Kynologen Club neemt alle mogelijke passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Verantwoordelijkheid derden-websites
De Apeldoornse Kynologen Club kan hyperlinks bevatten waarmee u onze website verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. De Apeldoornse Kynologen Club heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is dit privacy statement dan ook niet van toepassing is en heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via websites van Apeldoornse Kynologen Club zijn verkregen. Apeldoornse Kynologen Club accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

=================================================
Disclaimer


 

Iedere gebruiker, die toegang heeft tot de website van de AKC en deze site gebruikt, voor welke doeleinden dan ook, stemt in met het onderstaande.

 • De AKC besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website.
 • Toch is het mogelijk, dat er in zowel de website van de AKC, als de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.
 • De AKC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie.
 • De AKC aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken.
 • Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.
 • Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de website van de AKC.
 • De AKC geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.
 • De AKC spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-) namen, merken, logo's en databanken te respecteren.
 • Mocht u van mening zijn dat enige content verwijderd zou moeten worden, om welke reden dan ook, is een e-mail aan de AKC, onder vermelding van de reden, over het algemeen voldoende.
 • De AKC zal dan zo spoedig mogelijk een beslissing nemen betreffende de klacht en indien gegrond het desbetreffende content verwijderen.
 • De website van de AKC, evenals de websites naar welke middels de website van de AKC wordt verwezen, zijn auteursrechtelijk beschermd.
 • Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.
Welkom bezoeker
Wachtwoord vergeten?